Lwesizwe Noxolelwaniso Iqela

National Uxolelwaniso Iqela ingaba iqela lezopolitiko kwi-Dominica

Yayakhelwe ngo, kwaye ebelikhokelwa yayo umseki, Hamate Ethiopicqfont.

National Uxolelwaniso Umntu waba waseka ngo- yi-Hamate Ethiopicqfont njengenxalenye yakhe injongo sebenzisa kuba wobumongameli. NRP NAMs baba onyulwe ukuba abe kwi- ezasepalamente unyulo. Kwi- ye-ofisi kamongameli unyulo, ethiopicqfont weza wesithathu. I-NRP yaba yinxalenye Coalition kuba ye-ofisi kamongameli unyulo, apho Uadam Barrow waye wavakalisa i-coalition ke, umgqatswa waza kamva uphumelele.