e-Filing Iphepha Lasekhaya, Werhafu Yengeniso Kwisebe, Urhulumente India

I-provisional amanani Ngqo Izinto qokelela phezulu ukuya kudisemba bonisa ukuba epheleleyo qokelela zi ku Rs. lakh crore nto. ngaphezulu kunokuba epheleleyo qokelela kuba ehambelanayo ixesha kulo nyaka uphelileyo. I-provisional amanani Ngqo Izinto qokelela ukuya kwi-novemba bonisa ukuba epheleleyo qokelela zi ku Rs. lakh crore nto. ngaphezulu kunokuba epheleleyo qokelela kuba ehambelanayo ixesha kulo nyaka uphelileyo. CBDT sele yandise ngenxa umhla kuba filing Income Tax Ubuyisela zophicotho-Zincwadi ukusuka th oktobha ukuba st kuokthobha ngo. Nangona kunjalo, kuya kuba akukho ukwandiswa kwesivumelwano ngenxa umhla ngenjongo Inkcazo- Icandelo A (Inzala kuba ezimiselweyo kwi-furnishing kubuyela) lomthetho kwaye assessed uya kuhlala netyala kuba intlawulo inzala